img

Jak wycenić tłumaczenie

Obecnie mamy czasy wielokulturowości, postępującej globalizacji, więcej podróżujemy, zmieniamy miejsce zamieszkania. Gdy prowadzimy firmę musimy brać pod uwagę jej konkurencyjność i szukać możliwość zaistnienia także na rynkach międzynarodowych. Miedzy innymi takie czynniki wpływają na to, że rośnie obecnie zainteresowanie usługami tłumaczeniowymi.

Jak z tym radzą sobie klienci?

Wydaje się, że obecnie nie będzie to łatwe, ponieważ liczba ofert jest bardzo duża i nie łatwo będzie wybrać dla siebie ta odpowiednią usługę, która spełni nasze oczekiwania. Bardzo często decydująca jest obecnie cena i na to zwracamy uwagę jednak jest to często dla klientów pułapka. Niskie ceny wpływają na jakość usług. Z drugiej strony biuro, które tak zdobędzie klienta nie może liczyć na stała współpracę, ponieważ taka osoba nadal będzie szukała dla siebie bardziej atrakcyjnej propozycji.

Czasami jest tak, że klienci biur starają się powalczyć o niższa cenę i mówią, że znają biura, które usługę realizują znacznie taniej. W takiej sytuacji warto przypomnieć kilka kwestii, które ostatecznie wpływają na cenę i muszą być brane pod uwagę.

Tekst zwykły/tekst specjalistyczny

Jeśli będzie do tłumaczenia instrukcja obsługi, medyczna dokumentacja czy naukowa publikacja to nie będzie to samo co prosty artykuł. Specjalistyczna wiedza jest dodatkowym wkładem tłumacza, powinna więc być dostrzeżona.

Tryb realizacji zwykły/ekspresowy

Jeśli klient będzie oczekiwał bardzo szybkiego wykonania tłumaczenia musi się liczyć z tym, że będzie to wymagało intensywnej pracy i niestety dalej będzie także wiązało się z wyższa opłata. Tłumaczenia ekspresowe mogą wymagać pracy w dni świąteczne, a to również pociąga za sobą wyższe koszty.

Ile kosztuje tłumaczenie tekstu

Tłumaczenie zwykłe/tłumaczenie uwierzytelnione

Mogą wydawać się podobne, ale jednak różnią się miedzy innymi długością strony obliczeniowej. Dla tłumaczeń zwykłych jest to 1500 znaków ze spacjami zaś dla tłumaczeń uwierzytelnionych jest to 1125 co jest określone stosowną ustawa. Takie tłumaczenia mają swoją specyfikę, mogą być wykonywane wyłącznie przez określonych tłumaczy, którzy posiadają stosowne uprawnienia a to musi liczyć się z wyższym kosztem realizacji takiego tłumaczenia.

Tekst źródłowy/teks wynikowy

Nie zawsze będą sobie równe, szczególnie przy tłumaczeniu z języka obcego na polski może się objętość zwiększyć nawet o kilkanaście procent. Jeśli wycena będzie przedstawiona przed wykonaniem usługi to taka kwestia musi być koniecznie brana pod uwagę przy takiej wycenie.

Jaki język tłumaczenia

To na jaki język będzie wykonywane tłumaczenie również ma istotne znaczenie. W przypadku tych najbardziej popularnych języków oczywiście co do zasady wykonanie tłumaczenia będzie po prostu tańsze i nie powinno to nikogo zaskakiwać. W przypadku języków mniej popularnych będzie trzeba liczyć się z tym, że koszty będą znacznie wyższe, gdy liczba wykwalifikowanych w danym zakresie pracy tłumaczy jest mocno ograniczona.

Każdy tekst, który do biura tłumaczeń trafia jest inny, ma inną specyfikę i to wszystko musi być brane pod uwagę między innymi do jego wyceny. Klient powinien mieć tego świadomość i liczyć się z tym, że wyceny mogą być różne.

Weronika Bujak

Redakcja kolumbijczyk.pl

Zobacz również