img

Czy masz problem z uzyskaniem poparcia lokalnych rynków dla swoich lokalnych treści L&D?

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Częstym problemem, z którym borykają się zespoły L&D, zarządzając tłumaczeniem treści szkoleniowych i rozwojowych na rynki zagraniczne, jest sprzeciw rynków lokalnych.

Choć mogą oni z zadowoleniem przyjąć perspektywę lokalnych wersji treści szkoleniowych i edukacyjnych dla swoich pracowników na lokalnym rynku, często wolą sami zajmować się tłumaczeniami.

Może to wyglądać jak walka o władzę pomiędzy centralnym zespołem L&D a rynkami lokalnymi, gdzie obie strony chcą zachować kontrolę nad tłumaczeniami!

Przy okazji, jeśli dopiero zaczynasz tłumaczyć programy nauczania i rozwoju, być może przyda Ci się nasz nowy przewodnik po tłumaczeniach L&D. Pobierz swój egzemplarz tutaj już dziś.

Jak przekonać do siebie kolegów z lokalnego rynku

Ta walka o władzę jest zrozumiała i widzę punkty widzenia obu stron.

Zespół centralny musi zadbać o to, aby treści szkoleniowe i edukacyjne były wysokiej jakości, spójne i dokładne oraz dawały wszystkim pracownikom takie same możliwości. Lokalne programy muszą również być zgodne z polityką firmy i celami L&D, odzwierciedlać markę globalnego pracodawcy i być zgodne z wymogami prawnymi.

Lokalny rynek chce, aby program uczenia się i rozwoju był dla niego istotny. Skupiają się oni na specyficznym stylu uczenia się i innych uwarunkowaniach kulturowych występujących na ich rynku. Twoi koledzy z lokalnego rynku wiedzą, co skutecznie działa na ich rynku i uważają, że są najlepiej przygotowani do obsługi lokalnych wersji treści L&D.

Jednak, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z centralizacji tłumaczeń L&D (oszczędność czasu, pieniędzy i pewność, że lokalne programy spełniają wymogi kontroli jakości), konieczne jest zaangażowanie lokalnych zespołów. To właśnie ich wiedza lokalna sprawi, że Twoje programy będą angażujące i skuteczne.

Znaczenie wiedzy lokalnej

Zaangażowanie współpracowników z lokalnego rynku od samego początku i upewnienie się, że w pełni rozumieją, jak ważny jest ich wkład, jest moim zdaniem kluczem do uzyskania ich poparcia. Aby to osiągnąć, można zacząć od podkreślenia korzyści płynących z centralizacji tłumaczeń dla nich i ich lokalnych pracowników.

Niektóre z kluczowych korzyści płynących z zarządzania tłumaczeniami w centrum to m.in:

  • Zapewnienie im wysokiej jakości lokalnych programów nauczania i rozwoju,
  • Ułatwienie im życia i zmniejszenie ich obciążenia pracą,
  • Zapewnienie lokalnym pracownikom takich samych możliwości, jakie mają ich koledzy na innych rynkach,
  • Pomaganie w budowaniu globalnej kultury firmy i marki pracodawcy sprzyjającej integracji.

Ważne jest zatem, aby wyjaśnić, w jaki sposób będą oni zaangażowani w projekt tłumaczenia i w jaki sposób będą mieli swój wkład w jego realizację.

Oto kilka sposobów, w jakie nasi klienci z działu L&D współpracują ze swoimi lokalnymi zespołami, aby w pełni zaangażować je w proces tłumaczenia:

Lokalny rynek przegląda anglojęzyczną wersję programu - może wtedy zidentyfikować treści, które nie działają skutecznie na jego rynku i zasugerować pomysły, aby uczynić je bardziej odpowiednimi i angażującymi.

We współpracy z lokalnym rynkiem przygotowuje się lokalny przewodnik po stylach i słownik terminologiczny - dzięki temu można mieć pewność, że użyty zostanie odpowiedni ton głosu i terminologia dla danego rynku.

We współpracyz rynkiem lokalnym przygotowuje się szczegółowy brief dotyczący lokalizacji - na jego podstawie zespół tłumaczeniowy dostosowuje treść do lokalnych warunków, biorąc pod uwagę naukę i uwarunkowania kulturowe.

Przekazuje się rynkowi lokalnemu jasne wytyczne dotyczące weryfikacji tłumaczeń - można to zrobić wspólnie z rynkiem lokalnym, aby naprawdę zbudować podejście oparte na współpracy.

Przetłumaczone treści są przesyłane na rynek lokalny w celu uzyskania recenzji i informacji zwrotnej - wszystkie informacje zwrotne są następnie analizowane i uwzględniane w trwającym projekcie tłumaczeniowym. Otwarte linie komunikacyjne pomiędzy zespołem tłumaczącym a rynkami lokalnymi pomagają budować zaufanie i dostarczać wysokiej jakości lokalne programy L&D.

Twój partner tłumaczeniowy może pomóc we wdrożeniu procesów niezbędnych do wspierania takiego podejścia opartego na współpracy, a także we współpracy z lokalnymi zespołami rynkowymi w celu stworzenia takich zasobów, jak przewodniki stylu, briefy lokalizacyjne i glosariusze. Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać ze mną na ten temat, proszę o kontakt.

Aby uzyskać więcej wskazówek na temat zarządzania tłumaczeniem programów edukacyjnych i rozwojowych, w tym statystyki i fakty, które pomogą decydentom w organizacji zrozumieć znaczenie języka, pobierz nasz przewodnik L&D poniżej.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Weronika Bujak

Redakcja kolumbijczyk.pl

Zobacz również