img

Czy potrzebne są tłumaczenia dokumentów samochodu z zagranicy?

Sprowadzając samochód, który będzie zarejestrowany za granicą będziemy dostawać dowód rejestracyjny i zagraniczną umowę kupna sprzedaży. Niektóre dane znajdujące się w dowodzie rejestracyjnym są stałe i wiadomo o co chodzi np. takie kwestie jak numer rejestracyjny, nr VIN czy data pierwszej rejestracji pojazdu.

Część dokumentów jest wydawana w oparciu o przepisy unijne i zamiast określonej nazwy stosowana jest tam jedynie forma w postaci literowego kodu. Umowa kupna sprzedaży wystawiana w języku obcym, albo może być również w formie dwujęzycznej.

Czy naprawdę potrzebne są tłumaczenia dokumentów samochodu z zagranicy?

Oczywiście mieszkamy w Polsce i trudno oczekiwać, że każdy będzie perfekcyjnie znał język obcy. W przypadku rejestracji pojazdu z zagranicy urzędnik, który będzie dokonywał weryfikacji musi wiedzieć co tam się znajduje w tej umowie, którą przedstawiamy. Często znajdują się tam również dodatkowe warunki. W dowodach rejestracyjnych mogą również pojawiać się pewne zapiski, które nie będą ujednolicone.

Mając to wszystko na uwadze koniecznie trzeba do urzędu przynosić tłumaczenia przysięgłe zagranicznych dokumentów. Tłumacz przysięgły jako osoba z uprawnieniami Ministra Sprawiedliwości albo właściwy konsul będzie tłumaczył dokumenty na język polski i takie tłumaczenie uznawane jest przez urzędy.

Przepisy regulujące obowiązek przedstawienia tłumaczeń:

Jeśli chodzi o kwestię tłumaczeń dokumentów przy rejestrowaniu i oznaczaniu pojazdów to jest to zagadnienie, które podejmowane jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Czytamy w tym rozporządzeniu:

Dokumenty wymagające tłumaczenia

§5.1 Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację, wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Jakie dokumenty będzie trzeba tłumaczyć w przypadku pojazdu:

- dowód rejestracyjny – jeśli będzie składał się z kilku części to tłumaczy się wszystkie te części

- umowę kupna – jeśli będzie dwujęzyczna to w zależności od urzędu konieczne może być poświadczenie przez tłumacza przysięgłego, że treść polska jest zgodna z treścią zagraniczną

- faktura bądź rachunek

- dowód złomowania pojazdu w sytuacji, gdy pojazd brał udział w kolizji i został zniszczony całkowicie,

- inne dokumenty w zależności od konkretnej sytuacji i tego jakie wymagania będzie stawiał w danej sytuacji urząd komunikacyjny, celny, skarbowy, bądź inny urząd właściwy dla sprawy.

Weronika Bujak

Redakcja kolumbijczyk.pl

Zobacz również