img

Prowadzenie działalności gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej - informacje ogólne

Jeśli planujesz prowadzić interesy w Europie Środkowej i Wschodniej, zachowaj ten blog jako przewodnik.

Głębsze zrozumienie kultury ludzi, z którymi zamierzasz robić interesy, buduje zaufanie i szacunek. Pomoże Ci również w poruszaniu się po etykiecie biznesowej, stylach negocjacyjnych i innych czynnikach, które mogą różnić się od brytyjskich. Wkładając wysiłek w zrozumienie tych różnic już teraz, unikniemy żenujących lub kosztownych błędów w późniejszym czasie.

Ze względu na dużą rozpiętość geograficzną, ważną różnicą jest język. Większość krajów Europy Wschodniej posługuje się językami z grupy słowiańskiej: czeski, słowacki, polski i bułgarski. Natomiast język łotewski i litewski należą do grupy bałtyckiej, a język rumuński, podobnie jak włoski i hiszpański, ma korzenie łacińskie. Języki węgierski i estoński należą do grupy ugrofińskiej.

Historia i kultura: bardzo krótki przewodnik

Zacznijmy od tego, że pogrupowanie wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej jest dość problematyczne. Jednakże, są one łączy je Jedna rzecz: wszystkie znajdowały się za żelazną kurtyną. Oznacza to, że doświadczyły innego wzrostu gospodarczego niż Europa Zachodnia. TNie oznacza to jednak, że należy je traktować tak samo. Kraje tego regionu mają własne języki, kultury, historie i przynależność etniczną. Niezbędne jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat każdego kraju, z którym planujemy prowadzić interesy. Oprócz poświęcenia czasu na poznanie historii danego miejsca, warto również zagłębić się w wartości, przekonania i postawy.

Dla przykładu, Czesi do dziś odczuwają skutki utraty szlachectwa w 1648 roku. W związku z tym niechętnie odnoszą się do władzy narzuconej z zewnątrz. Firmy, które chcą współpracować z partnerami handlowymi w Republice Czeskiej, powinny starać się nie być zbyt autokratyczne i przyjąć mniej hierarchiczne podejście.

Poniżej przedstawiamy niektóre wpływy kulturowe, ale bardzo ważne jest, abyś przeprowadził własne badania. W tym celu Państwa partner tłumaczeniowy będzie w stanie Państwu pomóc.

Kultura i komunikacja w Europie Środkowej i Wschodniej

Kulturowe tabu

Zgłębiając kulturę danego kraju, na pewno odkryją Państwo kilka zwyczajów i tabu, które różnią się od tych w Wielkiej Brytanii. Na przykład Polacy nie żegnają się w drzwiach (ani nawet nie podają ręki w drzwiach), ponieważ uważa się, że przynosi to pecha. Ponadto, jeśli chcesz dać swojemu gospodarzowi kwiaty, upewnij się, że jest to liczba nieparzysta, która przynosi szczęście, a nie parzysta, która symbolizuje śmierć.

Na Węgrzech nie mów o kraju, że leży w Europie Wschodniej. Węgrzy identyfikują się z Europą Środkową i mają tendencję do patrzenia z góry na swoich sąsiadów. Unikaj więc porównywania ich z Rumunią lub krajami słowiańskimi.

Wiele osób w Europie Środkowej i Wschodniej jest również wrażliwych na punkcie swojej komunistycznej przeszłości i II wojny światowej. Każdy, kto przekroczył 30 rok życia, będzie miał pewne wspomnienia z czasów komunizmu, dlatego najlepiej unikać rozmów o przeszłości i Rosji, dopóki nie upewnisz się, jakie są ich poglądy.

Stosunek do płci
Odwiedzając Polskę, kobiety nie powinny być zaskoczone, gdy starsi mężczyźni całują je w rękę. W Republice Czeskiej kobiety traktowane są bardzo uprzejmie i nie należy zwracać się do nich po imieniu, chyba że zostaniemy na to zaproszeni. Chociaż dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest w Bułgarii zabroniona, Bułgarzy mają bardzo konserwatywne poglądy na temat związków osób tej samej płci i nie ma prawnego uznania par tej samej płci.

Stosunek do ryzyka
Stos
unek do ryzyka i niepewności różni się w zależności od kraju i kultury. Na przykład Czesi nie lubią niepewności i dlatego preferują strukturę i staranne planowanie, aby zminimalizować ryzyko.

Stosunek do czasu
Punktualność jest ważna w całej Europie Środkowej i Wschodniej, spóźnienia są często postrzegane jako oznaka nierzetelności.

Podejmowanie decyzji
W krajach takich jak Polska, gdzie firmy mają silny szacunek dla hierarchii i autorytetu, decyzje podejmowane są na górze. Ale w Czechach jest odwrotnie i nie spodziewaj się szybkich decyzji, pośpiech nie jest w ich stylu.

Okazywanie emocji
Rumuni często używają emocji, aby manipulować sytuacją. Jednak w niektórych krajach, takich jak Bułgaria, gdzie ludzie są dość powściągliwi, okazywanie emocji może wywołać zakłopotanie. Również w krajach takich jak Słowacja i Czechy należy unikać mieszania interesów z przyjemnością. Należy unikać pytań na tematy osobiste, takie jak wiek, stan zdrowia i sytuacja finansowa.

Style przywództwa
Oto podsumowanie preferowanych stylów przywództwa w podziale na kraje, przedstawione podczas spotkania Departamentu Handlu Międzynarodowego:

 • Polska: wysoki dystans władzy*, decyzje podejmowane są na szczycie
 • Czechy: niski dystans władzy, niechęć do władzy z zewnątrz
 • Węgry: jednostki mają cyniczne podejście do przywództwa - to "naród jednostek".
 • Bułgaria: niski dystans władzy, gdzie każdy może być liderem
 • Rumunia: autokratyczny, ale paternalistyczny, może używać emocji jako manipulacji
 • Słowenia: niski dystans władzy i pragmatyzm
 • Słowacja: preferuje styl autokratyczny, ponieważ może występować niechęć do brania odpowiedzialności

Style komunikacji
Zrozumienie, w jaki sposób ludzie w różnych krajach zazwyczaj się komunikują, pomoże Ci dostosować swoje podejście do spotkań, rozmów i innych form komunikacji biznesowej:

 • Węgry: może być nieprzewidywalny, wszyscy mogą mówić naraz
 • Czechy: pośpiech w dyskusji nie jest w ich stylu, szybkie decyzje są rzadkością. W biznesie bezpośrednie "nie" będzie często zastąpione wyrażeniem takim jak "to trudne", aby uniknąć konfrontacji i być uprzejmym.
 • Słowacja: Słowacy unikają konfrontacji i mają tendencję do niejasności
 • Bułgaria: dość powściągliwi i nie lubią konfrontacji, trudni do odczytania
 • Słowenia: nie są szczególnie rozmowni
 • Polska: rzeczowi, potrafią być dość dosadni w swoich komentarzach
 • Rumunia: rzadko odpowiadają na pytania "tak" lub "nie", więc najlepiej nie zadawać bezpośrednich pytań wymagających twierdzących lub przeczących odpowiedzi

Regionalne style spotkań i negocjacji w Europie Środkowej i Wschodniej

We wszystkich krajach typowe jest dość formalne podejście do spotkań i negocjacji, szczególnie w przypadku spotkań wstępnych. Istnieje jednak kilka znaczących różnic w stylach pomiędzy krajami:

 • Polska: formalny i może trwać kilka spotkań zanim zostanie podjęta decyzja
 • Czechy: z niską tolerancją na sytuacje nieustrukturyzowane, Czesi lubią myśleć perspektywicznie i stosować praktyczne podejście do prowadzenia interesów
 • Węgry: Węg rzy lubią łączyć interesy z przyjemnością, więc spodziewaj się regularnych spotkań towarzyskich z partnerami biznesowymi i kontaktami. Należy również wczuć się w kulturę kawiarnianą - w razie potrzeby należy trochę poplotkować.
 • Bułgaria: wysłuchaj ich skarg i wyzwań, ale nie oferuj rad ani rozwiązań. Zamiast tego daj jasno do zrozumienia, że jesteś przekonany, iż mogą znaleźć rozwiązanie bez Twojej pomocy.

Różne style słuchania w różnych kulturach

Świadomość istnienia różnych stylów słuchania w różnych kulturach może pomóc w zarządzaniu konfliktem i udoskonaleniu technik negocjacyjnych. Poniższe informacje oparte są na Modelu Lewisa, modelu klasyfikacji kulturowej. Więcej informacji na temat wpływu tła kulturowego na doświadczenia w zakresie L&D i e-learningu można znaleźć na naszym blogu.

 • Węgry: Słuchanie jest problematyczne, ponieważ Węgrzy lubią wnosić maksimum, zamiast czekać na swoją kolej, następuje szybka utrata zainteresowania, jeśli rozmowa nie jest istotna.
 • Rumunia: Rumuni są przyzwyczajeni do długich prezentacji, dyskusji i argumentów, więc jeśli będziesz zbyt krótki, nie zrobisz wrażenia. Są uważnymi, ale podejrzliwymi słuchaczami. Jeśli powiesz coś, co wywoła dysonans, licz się z tym, że będą Ci przerywać.
 • Słowenia: Sł oweńcy rzadko przerywają swoim słuchaczom. Słoweńcy są dobrymi słuchaczami, uważnie słuchają informacji i uważnie analizują fakty. Jednak w czasach Jugosławii często czuli się oszukiwani przez Serbów i Chorwatów, dlatego są czujni wobec gadatliwych lub przebiegłych mówców. Nie lubią emocji i krzykliwości, mają niską tolerancję na dwuznaczność i niejasność. Nie udzielają zbyt wielu informacji zwrotnych.
 • Słowacja: Są dobrymi słuchaczami i raczej nie będą przerywać obcokrajowcowi, choć mogą przerywać innym Słowakom. Często proszą o powtórzenie informacji, gdyż chcą uniknąć nieporozumień.
 • Polska: Jak to bywa w większości byłych krajów komunistycznych, Polacy nie ufają oficjalnym informacjom, więc mogą być sceptyczni wobec faktów i statystyk przedstawianych przez departamenty i instytucje rządowe. Są uprzejmi i słuchają bez przerwy, ale są wyczuleni na wszystko, co może być zinterpretowane jako obraza.
 • Republika Czeska: Czesi myślą w sposób linearny, więc unikają dygresji lub mówienia w sposób okrężny. Nie lubią też dwuznaczności, bądź bezpośredni i logiczny, a będziesz miał uważnych słuchaczy.

Parametry łatwości prowadzenia działalności gospodarczej

Ease of Doing Business to indeks stworzony przez Grupę Banku Światowego, który opiera się na 10 subindeksach:

 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej: procedury, czas, koszty i minimalny kapitał potrzebny do otwarcia nowego biznesu
 2. Załatwianie pozwoleń na budowę: procedury, czas i koszt budowy magazynu
 3. Uzyskiwanie energii elektrycznej: procedury, czas i koszty wymagane do uzyskania przez firmę stałego podłączenia do energii elektrycznej dla nowo wybudowanego magazynu
 4. Rejestracja nieruchomości: procedury, czas i koszt rejestracji nieruchomości komercyjnej
 5. Uzyskiwanie kredytów: wskaźnik siły praw, wskaźnik głębokości informacji kredytowej
 6. Ochrona inwestorów: indeksy dotyczące zakresu ujawniania informacji, zakresu odpowiedzialności dyrektorów i łatwości wnoszenia pozwów przez udziałowców
 7. Płacenie podatków: liczbapłaconych podatków, liczba godzin rocznie poświęconych na przygotowanie deklaracji podatkowych i całkowita kwota podatków do zapłacenia jako udział w zysku brutto
 8. Handel transgraniczny: liczba dokumentów, koszty i czas niezbędne do eksportu i importu
 9. Egzekwowanie umów: procedury, czas i koszty związane z egzekwowaniem umów dłużnych
 10. Rozwiązywanie problemów związanych z niewypłacalnością: czas, koszty i stopa odzysku (%) w ramach postępowania upadłościowego

Niższa wartość w rankingu oznacza, że z danym krajem łatwiej jest prowadzić interesy, co zazwyczaj wiąże się z prostszymi przepisami dla przedsiębiorstw i silniejszą ochroną praw własności. Aby zapoznać się z aktualnymi statystykami dotyczącymi interesujących nas krajów, zajrzyj pod ten link.

Na koniec warto nauczyć się kilku kluczowych zwrotów, takich jak powitania i pozdrowienia. Wielu mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej mówi płynnie po angielsku, ale można zrobić dobre wrażenie, jeśli zna się kilka słów w ich ojczystym języku. Jest to świetny sposób na rozpoczęcie relacji biznesowych oraz zbudowanie szacunku i dobrej woli.

Jeśli planujesz rozszerzyć swoją działalność na Europę Środkową lub Wschodnią lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące danego kraju, skontaktuj się z nami.

* Dystans władzy opisuje, jak ludzie z różnych kultur postrzegają relacje władzy - relacje przełożony/podwładny. W kulturach o wysokim dystansie władzy, jednostki są bardzo uległe wobec osób posiadających władzę i akceptują nierówny podział władzy. W kulturach o niskim dystansie władzy, jednostki kwestionują autorytet i oczekują, że będą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.

Więcej na: http://publidot.pl

Paweł Czapla

Redakcja kolumbijczyk.pl

Zobacz również